NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment

Published in CVPR NTIRE Workshop, 2021

Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, et al.